„I to největší moře má své břehy; bezbřehá je pouze lidská hloupost.“ řekl čínský učitel Konfucius

13.06.2018 20:52

Všichni, kteří  jste si udělali čas, jste se mohli přijít podívat na výsledek celoročního výtvarného snažení žáků devátého ročníku - na vernisáž prací na téma "Moře".

Římský filosof Seneca řekl: „Když je moře klidné, může být kormidelníkem kdokoliv.“ Třídní  moře devítky však vždy klidné nebylo a tak měli žáci štěstí, že na hodinách výtvarné výchovy držela kormidlo pevně v rukou paní učitelka Mgr. Petra Šolcová.

Ta s žáky hned na počátku školního roku vybrala téma pro naši pro celý školní rok – téma MOŘE a tomu žáci následně podřídili svou tvorbu každý týden. Paní magistra seznámila hosty vernisáže s výtvarnými technikami, jimiž žáci pracovali a také žákům poděkovala za celoroční práci a rovněž za významnou pomoc ve finále při instalaci výstavy.

Vernisáž byla obohacena také malým kulturním programem, který žáci přednesli symbolicky v námořnickém oblečení. Součástí programu byly básně, písně a citáty na téma vernisáže - Moře.  Básně prezentovali mimo jiné účastníci letošní školní a okresní recitační soutěže. Hosté si mohli vyslechnout i básně na téma "moře" v cizích jazycích - anglickém, německém a ruském. Zde bych ráda poděkovala žákům za odvahu k recitaci v cizím jazyce.

 „Hudba je jako moře. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, ale druhý břeh spatřit nemůžeme.“ Porovnání hudby a moře se nám líbilo, a proto žáci zvolili také část vystoupení z oblasti hudby. Hudební část soutěže se žáky připravil pan učitel hudby Václav Filip.

Slovo patřilo také řediteli školy, panu magistru Martinu Zicháčkovi, který poté, co doběhl k mikrofonu za potlesku a úsměvu hostů a všech přítomných, velmi pěkně poděkoval všem zúčastněným na celé akci a její přípravě.

Komentátoři celé vernisáže se loučili slovy Matky Terezy, římsko-katolické jeptišky: „To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tady něco chybělo.“ Snad tedy naše kapka v moři v podobě této naší výstavy přispěje k tomu, aby se kulturně obohatila obec Jestřebí a její obyvatelé či hosté, kteří se kulturně obohatit chtějí. Děkujeme za návštěvu starostovi obce, všem hostům, rodičům a blízkým a také kamarádům a spolužákům, kteří svou účastí podpořili žáky a projevili úctu k jejich snažení a práci.

pami

fotogalerie zde