Energydrinky - ano či ne?

04.04.2018 20:44

Nabídnout odpověď na tuto otázku jsme se pokusili žákům naší školy prostřednictvím odborníka, který se s důsledky užívání energydrinků setkává ve své praxi a práci - v nemocnici. Zajímavé bylo již zjištění na počátku přednášek a diskuze - a sice kolik žáků má již zkušenost s energetickými nápoji. V průběhu přednášky se žáci dozvěděli cenné informace o látkách, které energetické nápoje obsahují, o jejich vlivu obecně i na lidský organizmus. Část přednášky byla zaměřena také na účinky energetických nápojů na dětský, ještě nezralý organismus. Dále se všichni seznámili s nebezpečnými riziky a důsledky užívání energetických nápojů, a to jak samotných, tak také v kombinaci s alkoholickými nápoji. Zajímavé byly také informace týkající se zákazu některých energetických nápojů z důvodu jejich vysoké škodlivosti  v některých evropských zemích. Získané informace si musí žáci sami vyhodnotit a rozhodnout se, kterou cestou, co se týká těchto nápojů, se vydají. Děkujeme paní Jelínkové za pěkně připravenou přednášku a prezentaci a obětavou nabídku ke spolupráci se školou.