„Éčka“ v potravinách

07.05.2016 09:37

Žáci z přírodovědného kroužku v Jestřebí zkoumali přídatné látky (aditiva) v potravinách. To jsou takové chemické látky, které se přidávají do potravin kvůli vylepšení, popř. zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně…

Jejich úkolem bylo nasbírat obaly od různých potravin, především pochutin. Sešly se nám obaly opravdu různé. Některý výrobce totiž vyjmenuje „éčka“ přímo s daným číslem, jiný zase dává přednost „maskovacímu“ názvu, např. lecitin je E 322. Museli tedy tyto skryté názvy nejprve odhalit a podle tabulky jim přiřadit číslo.

Když dostali další tabulku s účinky těchto látek na člověka, byli docela překvapeni. Nevěděli totiž, že některá „éčka“ mohou být také zdraví prospěšná. Škála byla odstupňovaná podle barev od zelené přes žlutou a červenou až po černou, tj. látky, které jsou zdraví škodlivé nebo přímo nebezpečné.

Každý žák zkoumal vybrané obaly a přiřazoval zjištěné látky do skupin. Nakonec prezentoval ostatním výsledky své práce. Nejhůře dopadly dlouhé, kulaté žvýkačky, hrající všemi barvami a trvanlivá paštika.

O tom, že se žáci zamysleli nad tím, co jí, svědčí menší množství sladkostí, kterými se s chutí posilňovali mezi obědem a přírodovědným kroužkem. Alespoň na chvíli.

Mgr. Zuzana Šťastná