Duben – měsíc bezpečnosti…

03.05.2018 12:10

a to všude a ve škole obzvlášť a nejen v dubnu.

  Leč právě v tomto měsíci nás navštívili policisté a díky nim jsme se ujistili, že opakování je opravdu matkou moudrosti. A ne pouze v dopravě…

   Činorodí jsme však byli i v jiných oblastech. Tak např. otázka energetických nápojů. Hodně se o nich mluví, ale pít či nepít? Odpověď na tuto otázku nám nabídla odbornice na slovo vzatá, lékařka, která se s důsledky požívání tohoto pitiva setkává na místě, po kterém rozhodně většina z nás nijak netouží. Tedy v nemocnici. Získali jsme díky této paní doktorce mnoho informací o látkách, které energydrinky obsahují, ale i o důsledcích jejich požívání na dětský, dosud nevyzrálý organismus. Získané informace si však každý musí vyhodnotit sám a sám se rozhodnout. Má-li však jen trochu zdravého rozumu, jeho stanovisko musí být negativní.

   Žáci se také zamýšleli nad svou činností v rámci dlouhodobého projektu Recyklohraní spojujícího vzdělávací program a soutěže. To vše zaměřené na třídění a recyklaci odpadů. Samozřejmě formou kvízů, her a praktických činností. V této souvislosti navštívili provozovnu mezinárodní společnosti Suez. Tato firma kromě jiného využívá odpady jako zdroje budoucnosti a tím přispívá k ochraně zdrojů přírodních. Mimo velmi zajímavé exkurze si každé z dětí zasadilo svůj stromek, který bude opatřen jeho jmenovkou.

   A ve čtvrtek 5.dubna se událo něco opravdu super. Co jiného to mohlo být, nežli Den otevřených dveří. Začal online přenosem z 3D výuky pod vedením paní zástupkyně Mgr. Zuzany Šťastné a jeho videozáznam můžete shlédnout na našem facebooku. V Provodíně každá paní učitelka předvedla ukázkovou hodinu, také se představil cirkusový program školní družiny a přišel i kouzelník. Zlatým hřebem však bylo otevření školní knihovny a čítárny právě v Provodíně. Úvodem pan ředitel Mgr. Martin Zicháček poděkoval všem zainteresovaným a popřál dětem mnoho krásných čtenářských zážitků. Po slavnostním přestřižení pásky následovala vystoupení našich žáků.

   Jak již bylo řečeno …bezpečnost především. Programy primární prevence u nás realizuje společnost Maják o.p.s.. Jedná se o dlouhodobou práci s třídními kolektivy, která rozhodně nespočívá pouze v přednáškách. Tentokrát bylo v 5. a 6. ročníku téma Čas změny, v 7. třídě Návykové látky a v 8.a 9. ročníku Extremismus. Tedy témata, která zaujala ty menší i ty největší.

   O tom, jak to chodí v, pro nás, exotické Demokratické republice Kongo, o životě tamních dětí, o jejich životních cílech a vůbec o mezilidských vztazích nás přišel poinformovat bývalý pozorovatel OSN pan Mgr. Chvojka. A že to byly informace zajímavé, o tom nejlépe svědčil neutuchající proud dotazů.

   To už se ovšem blížil konec měsíce a s ním také svátek všech čarodějnic. Naši malí se sešli na provodínské zahradě, kde vypukla čároolympiáda. Za třetí třídu nejlépe létal čaroděj Kuba Šmejkal, za druhou Péťa Klimeš a v první suverénně vyhrála čarodějka Daniela Morávková. Potom už se jen spálila neposedná a asi také zlobivá čarodějnice, opekly se párečky a paní Piškulová vyčarovala zmrzlinku.

   A takový byl duben u nás ve škole. Samozřejmě to  není  úplně všechno, další informace a podrobnosti včetně fotodokumentace získáte  na našich webových stránkách (www.zsjestrebi.cz).

PaedDr. Lubomír Kašpar