Den Země

24.04.2016 14:24

22. 4. oslavily děti s paní vychovatelkou a paní učitelkou J. Brožovou Den Země společnou prací. Zapojili jsme se do společné celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Vypravili jsme se do blízké přírody. Děti uklízely les především u školy, ale i za školou. Nasbíraly celkem dva velké pytle papírových odpadků. Při odpoledním úklidu používaly ochranné pomůcky a rukavice. Cestou jsme potkali také starší spolužáky z pátého ročníku.