Den otevřených dveří na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti „28.října“ v České Lípě.

13.11.2018 15:53

V pondělí 12. 11. se žáci 9. třídy zúčastnili dne otevřených dveří na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti „28.října“  v České Lípě. Prohlédli jsme si dílny, učebny, prodejnu s výrobky žáků školy pro veřejnost, pomůcky na vyučování, zemědělskou techniku. Viděli jsme i místní žáky přímo ve výuce nebo při práci. Jezdili jsme i traktorem a každý si mohl vyzkoušet jeho řízení. Na závěr jsme dostali oběd vařený žáky kuchařského oboru.