Český den proti rakovině 2018.........4 309 Kč

30.05.2018 06:35

16. května proběhla 22. celostátní sbírka na podporu Ligy proti rakovině. Se sbírkou pomohli i žáci naší školy - Kačka Piškulová, Denisa Myšková a Milan Bratršovský. Prodalo se všech 180 kusů kytiček. Bohužel se na některé zájemce nedostalo, i když jsme objednali o 30 kusů více než loni. 

Všem dárcům děkujeme.