Červnové povídání

23.06.2017 13:48

Červen  v mateřské  škole
Den dětí si naše školka oslavila až v pátek 2. června. Na školní zahradě již od rána bylo veselo. Opožděně jsme  opékali “čarodějnické“ buřtíky a na takové svačince si děti náramně pochutnávaly. Potom si celé dopoledne děti užívaly hry, sportování, soutěžení, tanec a spoustu jiných legrácek a závěrečné  medaile a  sladké balíčky i s ovocem jim zakončily hezký den.
V pondělí 5. června byl dlouho očekávaný školní výlet do ZOO v Děčíně. Děti se ráno dostavily vybavené batůžky a někdo i několika svačinkami, i když veškeré jídlo zajistila školka. Cesta uběhla opravdu rychle, vystoupali jsme příkrý kopec a ihned po vstupu do areálu ZOO děti zlákalo množství průlezek, kolotoč a houpačky. Samotná ZOO není tak rozsáhlá, děti viděly spoustu zvířátek, ovšem naučné tabule, průlezky a jiné herní prvky je vždy lákaly více. 
Panu Khoa Tran Van děkujeme za finanční příspěvek na tento výlet a tak jsme  všem dětem zakoupili malé plyšové zvířátko na památku. Zpáteční cesta byla příjemná, děti byly ale unavené a většinu cesty spokojně prospaly.
V pátek 9. června předškoláci vyjeli do České Lípy do DDM Libertin na poslední část projektu „Povídání o řemeslech“ – tentokrát: truhlář, tesař. Zde děti porovnávaly dřevo, určovaly stromy, dozvěděly se co se z čeho a jak vyrábí a několik činností se dřevem si také vyzkoušely.
V průběhu měsíce jsme pilně nacvičovali na závěrečnou školní besídku, která byla 20. června odpoledne. Všichni byli náramně spokojeni s vystoupením dětí a proběhlo také vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru. První místo si „nasbírali“: Matyáš Pitelka a Ema Šustrová, druzí byli: Vojta a Jakub Halinárovi a Natálka Malčíková a třetí: Jakub Jandl  a Kristýna Čermáková. Za velikou snahu obdrželi hezké knížky a kluci Halinárovi ještě získali odměnu za největší množství nasbíraných plastových víček. Závěrečné rozloučení a pasování předškoláků bylo dojemné a opravdu nějaká ta slzička u rodičů se objevila. Několik let strávených ve školce uteklo jako voda a „ Je čas na změnu“. 7 našich předškoláků v září zasedne poprvé do školních lavic a začne jim další etapa jejich života. Všem přejeme hodně štěstí a úspěchů.

Školní rok 2016/2017 se nachýlil ke konci, blíží se vytoužené prázdniny a tak Vám přejeme krásné a pohodové léto a spoustu zážitků.

 

Pitelková Vlasta
    MŠ Jestřebí