Čertovská stezka s Honzou Popletou

04.12.2017 09:17

V pátek 1. prosince proběhl tradiční 7. ročník Čertí stezky odvahy, kterou uspořádala školní družina ve spolupráci s MŠ Provodín. Letos se k nám připojily oba Obecní úřady. Obecní úřad Provodín připravil pro děti pekelné balíčky a Obecní úřad Jestřebí měl na starosti vytvořit čertovské peklo. Účast i přes večerní mrazík byla veliká. Celkem 130 dětí prošlo pekelnou bránou. Děti v osvíceném lesíku plnily zábavné úkoly, překonávaly překážky a různé čertovské nástrahy - např. věšely čertovi prádlo, přikládaly do kotle, hrály s čertem mariáš, skákaly do pekla, hledaly myšky, podepisovaly se uhlíkem na pergamen a dokonce i lyžovaly. Každý si prostě přišel na své. Za splnění daného úkolu děti získaly drobnou odměnu. U cíle psaly přáníčko Ježíškovi, které zavěsily na létající balonek. Potom přišel hodný anděl, který děti odváděl směrem do Pekla, kde za písničku či básničku dostaly od Lucifera čokoládový balíček.  Lucifer sice vypadal na první pohled zle, ale ve skutečnosti byl hodný a neškodný. Největším překvapením večera byl asi čertík Honza Popleta, který k nám zavítal i se svými maskoty. Dokázal tak pobavit nejen děti, ale i všechny přítomné diváky. Tančilo se, řádilo se, jedlo se, pilo se, skoro až do dvacáté hodiny večerní. Nechybělo ani hromadné vypouštění balonků. Kdo chtěl, mohl se zahřát třeba čertovskou gulášovkou nebo teplým svařáčkem od pana Kuchynky. Ve stánku nechyběla ani dobrá nálada, za kterou děkujeme celému čertovskému týmu pekelné kuchyně.  Děkuji všem, kteří se na této velké akci pro děti podíleli, zvláště pak rodičům - paní Piškulové, Bratršovské, Kudělkové a paní Peškové za pěkné fotečky. V neposlední řadě si cením toho, že i starší žáci dokážou bezištně, dobrovolně a s chutí pomáhat (K. Piškulová, E. Šubová, J. Nováková, K. Kalmárová, M. Grundza, M. Bratršovský, B. Hartigová, T. Pešková).  Zvláštní poděkování patří také mému manželovi, který se na celé akci každoročně podílí. Bez jeho podpory a dobrých přátel, které kolem sebe mám, by tato akce nefungovala. Velká pochvala a skutečně velké díky patří našemu panu řediteli, který podporuje školní družinu v její činnosti a to ve všech směrech, aby naše děti mohly kvalitně trávit volný čas a aby volnočasové vzdělávání mimo školu, nenechávalo nikoho chladným.

 Ještě jednou děkujeme všem a těšíme se na příště! 

Za pedagogický kolektiv a kulturní komisi - M. Kuchynková, L. Kuklová, D. Haštabová

FOTOGALERIE: ČERTOVSKÁ STEZKA