Čertí stezka odvahy

01.12.2015 16:49

27. 11. uspořádala Školní družina ve spolupráci s MŠ Provodín již 5. ročník čertí stezky odvahy. Děti v osvíceném lese překonávaly překážky a dokazovaly tak svoji nebojácnost. Na začátku stezky se podepisovaly na čertovský pergamen. U každého stanoviště plnily pilně čertovské úkoly – zametaly čertovské oříšky, foukaly andělské bublinky, házely bramborou do košíku, vázaly čertovi mašličky na ocas, stavěly čertovskou věž, vozily čertovi pomocí trakaře dřevo na zimu, přikládaly do kotle, vázaly čertovi kličky. U každé disciplíny čekala na děti drobná odměna a na konci cesty pravá čertovská medaile a čertovo vysvědčení. Na zahradě MŠ děti vypouštěly balónky s přáníčkem Ježíškovi. Poděkování patří všem rodičům (zvláště paní Piškulové, Perunové, Bratršovské), pedagogům (L. Lípové, J. Římánkové – budoucí učitelce 1. ročníku ve školním roce 2016) a starším žákům druhého stupně (E. Šubové, J. Novákové, T. Šujanové, M. Bratršovskému, K. Piškulové, Z. Perunové, D. Petráčkové, M. Nepivodové), kteří se na celé organizaci podíleli. Zvláštní pochvalu si zaslouží také náš místní sponzor Jan Kuchynka, který připravil pro děti a jejich rodiče pití a veškeré občerstvení zdarma. Luciferův svařák zahřál snad každého a na čertovskou topinku jen tak nikdo nezapomene. Velmi si ceníme našeho pana ředitele, který se akce zúčastnil. Neváhal ani chviličku a jako hodný pan Mikuláš zapaloval s chutí dětem prskavky. Také nás moc potěšila návštěva provodínského pana starosty Jířího Štěrby. 

Fotogalerie zde: Čertí stezka odvahy

                                                                                                          Za pedagogický kolektiv

                                                                                                          M. Kuchynková, L. Kuklová