Čarodějnická škola v Provodíně

28.04.2017 11:35

Přiblížil se čarodějný čas a naše škola v Provodíně se také rozhodla tuto tradici využít k radosti dětí ve svém učení. Připojily se i družinky z Jestřebí i Provodína. Ty  prožily v úterý odpoledne čarodějný rej na školní zahradě v Provodíně. Nejprve si děti svojí čarodějnici musely najít a chytit v hlubokém lese. Po nalezení čarodějnice, kterou jsme hned odnesli na připravenou hranici, následovalo pár soutěží. Děti se vyběhaly, prožily spoustu legrace a vysoutěžily si pár bonbónů. Potom už přišel čas zapálit hranici a sledovat, jak nám čarodějnice mizí před očima. Nakonec jsme se nasytili opečenýma párkama, olizovali jsme se až za ušima.

V pátek bylo čajodějnické učení slyšet celou školou. Prvňáci, druháci i třeťáci přišli do školy v maskách čarodějů a čarodějnic a mohla začít čarodějná výuka. Například prňáci v češtině psali legrační seznamy na kouzelné lektvary, třeťáci pak slohovku jak se takový lektvar vaří celý od začátku až do konce. Před odchodem na školní zahradu jsme si v tělocvičně společně zatančili, vyhodnotili a ocenili originalitu všech masek a  na závěr jsme venku rozdělali oheň, opekli vuřty a spálili své vlastnoručně vyrobené čarodějnice.

                          FOTOGALERIE 1., 2., 3.TŘÍDA        FOTOGALERIE DRUŽINKY