Velikonoční turnaj ve vybíjené

03.04.2016 18:41

SOUTĚŽ VE VYBÍJENÉ DÍVEK

Dne 23. března 2016 se žákyně druhého stupně z - V. Grégerová, J. Nováková, E. Šubová, T. Šujanová, A. Zástavová, Š. Janoušková, K. Kalmárová, K. Piškulová, L. Grégerová, V. Janoušková, K. Libánková, D. a K. Nádeníčkovy a M. Balogová účastnily tradičního Velikonočního turnaje v Kravařích ve vybíjené spolu s dalšími týmy z Doks, Liběšic, Verneřic a Kravař. Děvčata skončila v silné konkureci, vysokých žákyň 8. a 9. tříd na krásném 4. místě. Dívkám patří velký dík, neboť na závody jely ve dnu ředitelského volna.