Září

03.09.2016 14:09

Prvního září jsme vytvořili novou třídu, k osmi původním žákům - Honzovi, Adélce, Matoušovi, Marušce,  Michalovi, Josefíně,  Dušanovi a Vojtovi přibylo dalších pět - Zuzka, Vojta, Matyáš, Lotka a Daniel. A k tomu máme i novou třídní učitelku Jitku Dombrovskou a paní asistentku Hanu Klimešovou.

Druhého září jsme se vyfotili a změřili, abychom na konci deváté třídy měli čemu smát.....

A příští týden už to začne doopravdy!