A jak bylo v dubnu v ZŠ?

02.05.2016 20:41

Počasí bylo více než aprílové, avšak život ve škole nezamrzl, ba ani se nezpomalil.

Již druhého si žáci, spolu s paní vychovatelkou Kuchynkovou a paní učitelkou Brožovou, připomněli 180. výročí zrodu Malé mořské víly. A protože autorem je spisovatel Hans Christian Andersen, je jasné, že šlo o populární pohádkovou Noc s Andersenem. Letošnímu nocování v družině vévodili Mimoňové. Vše, soutěže, hry, dokonce i disko, probíhalo v modrožlutém duchu oblíbených postaviček. Děti se báječně bavily a to byla pro pedagogy i jejich asistenty z řad starších žáků ta nejkrásnější odměna.

Ve čtvrtek 7. dubna se za zvuků meditační hudby opět vyráběly magické obrazce vysypávané barevným pískem. Při té příležitosti se všichni krásně zrelaxovali a dozvěděli se zajímavé věci jak o pískohraní, tak také o sobě z pohledu oblíbených barev. Inu, mandaly mají své nenapodobitelné kouzlo.

Žáci druhého stupně, včetně páťáků, navštívili 14. dubna kino v České Lípě. Zúčastnili se, společně se žáky a studenty dalších škol, pořadu věnovaného Nicholasi Wintonovi. Kromě krásného hraného dokumentu vyslechli zajímavé informace ze soukromí této výjimečné osobnosti. Spontánní reakce našich, a nejen našich, dětí na tento program byla naprosto fantastická.

Naši reprezentanti, kteří se ve dnech 13. a 21. dubna zúčastnili okresního kola Biologické olympiády v České Lípě, získali cenné zkušenosti a samozřejmě prohloubili a rozšířili své znalosti v oblasti přírodovědy.

Vzápětí, 22. dubna, již nastal tradiční Den Země. Zapojili jsme se do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děti z Provodína, tedy žáčkové prvních až třetích tříd, byly účastníky zajímavého programu ve Vlastivědném muzeu v České Lípě, zatímco ostatní třídy se pustily do úklidu Jestřebí. A nasbíraly pěknou řádku pytlů roztodivného odpadu. Od PET lahví a plechovek až po věci naprosto nedefinovatelné. Věříme, že i tím jsme přírodě v naší obci byli užiteční.

A opět o den později. Třiadvacátého členové kroužku flétniček reprezentovali základní a mateřskou školu na 8. ročníku hudební přehlídky amatérských flétnových souborů. Kromě hojného potlesku diváků si naši pištci odnesli také pamětní list a keramický houslový klíč.

Družina se zapojila do hudebního projektu Muzikoterapie aneb Návrat koncovky, jehož zakladatelem a výkonným lektorem je pan Petr Broniš. Děti byly nadšené a ze všeho nejvíce je zaujalo společné bubnování v kruhu. Možná také návrat k přírodě? Domů se rozcházely v té nejrůžovější náladě.

Ve škole, i mimo ni, probíhají intenzívní, ale již vlastně téměř závěrečné přípravy na školní jarmark. Vaří se, peče se, maluje se, tančí se a zpívá. Moc a moc se těšíme.
Všechny, ale úplně všechny, proto zveme na náš snad historicky první JESTŘEBSKÝ ŠKOLNÍ JARMARK. Přijďte se 5. května odpoledne podívat, pobavit, poklábosit a prohlédnout si (možná, třeba i koupit) naše výrobky.
Prostě přijďte. Možná přijde i sluníčko...

PaedDr. Lubomír Kašpar