fotky

Nabídka pracovní pozice:

školník - úvazek 0,5 (od srpna 2018)

asistent pedagoga - úvazek 0,5 (od září 2018)

vychovatelka ŠD - zkrácený úvazek (od září 2018)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2017/2018

Jsme vlastenci? Kdo ví .... aneb výstup na Sněžku, nejvyšší horu Čech

18.06.2018 23:32
Vlastenectví je slovo, jemuž se lidé dnes spíše vyhýbají. Češi mají sami k sobě jakýsi zvláštní vztah. Na jednu stranu jsme pyšní, na druhou stranu se sami za sebe stydíme. S něčím takovým jako je úcta k vlajce nebo ke státní hymně se můžeme setkat ještě tak snad při mistrovství světa v ledním...

Krajské ocenění ve výtvarné a literární soutěži

18.06.2018 15:59
Naši mladší žáci z 1. stupně se zúčastnili výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Téma znělo: Vodní zdroje pro hašení požárů. Někteří z nás získali ocenění za okresní i krajské kolo. Slavnostní vyhlášení proběhlo veřejně na stanici HZS ČR v České Lípě.  Moc všem žákům...

Sběr druhé pololeti

18.06.2018 13:39
Absolutním vítězem tohoto pololetí je druhá třída s 1175 kilogramy starého papíru. Moc děkuji všem zúčastněným sběračům! Děkuji touto cestou za výborné dorty, které výhercům věnovala paní Komárková.   

„I to největší moře má své břehy; bezbřehá je pouze lidská hloupost.“ řekl čínský učitel Konfucius

13.06.2018 20:52
Všichni, kteří  jste si udělali čas, jste se mohli přijít podívat na výsledek celoročního výtvarného snažení žáků devátého ročníku - na vernisáž prací na téma "Moře". Římský filosof Seneca řekl: „Když je moře klidné, může být kormidelníkem kdokoliv.“ Třídní  moře devítky však vždy klidné...

Poznávací zájezd do metropole SRN

09.06.2018 10:04
V rámci jazykového a společensko-vědního vzdělávání jsme se vydali do metropole našich největších sousedů - do Berlína. Celá akce se konala za výrazné podpory společnosti "Provodínské písky a.s." a SRPŠ, které podpořily svými finančními dary dopravu autobusem a tak umožnily realizaci celého...

Srdečně Vás zveme na vernisáž prací žáků 9. třídy 12. 6. 2018 od 17:00 v restauraci Pod Habsteinem

01.06.2018 14:57
Dobrý den, srdečně Vás zveme na vernisáž prací žáků 9. třídy s tematikou „moře“, která proběhne 12. června 2018 od 17:00 hodin v restauraci Pod Habsteinem. Za případnou návštěvu předem děkují žáci 9. třídy.  

Sportovní den pro žáky 1. - 9. ročníku v Provodíně na Den dětí

01.06.2018 13:40
V pátek 1. června se konal tradiční sportovní den pro žáky 1. - 9. ročníku na pozemku u školy v Provodíně k příležitosti oslavy Dne dětí.  Za slunečného a velmi teplého počasí se zde setkali všichni žáci z Jestřebí a Provodína.  Žáci obdrželi kartičky s disciplínami, kam vyučující...

Český den proti rakovině 2018.........4 309 Kč

30.05.2018 06:35
16. května proběhla 22. celostátní sbírka na podporu Ligy proti rakovině. Se sbírkou pomohli i žáci naší školy - Kačka Piškulová, Denisa Myšková a Milan Bratršovský. Prodalo se všech 180 kusů kytiček. Bohužel se na některé zájemce nedostalo, i když jsme objednali o 30 kusů více než loni.  Všem...

Exkurze do Terezína (očima žákyně 9.třídy)

27.05.2018 16:39
Naše devátá třída společně se ZŠ Dubá navštívila v uplynulém týdnu město Terezín a jeho části, které připomínají židovský holocaust v době 2.světové války. Ti, kteří už tam někdy byli, mi určitě dají za pravdu, že toto místo zůstává pořád plné otázek a podivných myšlenek. Jméno Terezín i události,...

Legie

23.05.2018 07:12
   Pravidelní čtenáři našich webovek si pravděpodobně vzpomenou na dlouhodobý školní projekt věnovaný vzniku samostatného Československa v roce 1918. Žáci i učitelé se zaměřují na okolnosti a důvody, které byly příčinou tohoto dějinného zvratu.    Jedním z hegemonů oné...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2017/2018

Plavání

19.12.2017 13:33
Letošní kurz plavání byl pouze 4x a přes velkou nemocnost dětí nás jezdilo doslova pár. O to víc jsme si to užili. Kromě klasického výcviku plavání formou hry se děti vyřádily na kloluzačce, v proudové řece, v relaxačním bazénku i ve vířivce. Na konci každé lekce dostávaly volno a mohly si půjčit...

Listopad a prosinec v MŠ

17.12.2017 13:35
Listopad a prosinec v MŠ Jestřebí V listopadu proběhl v naší školce Haloweenský rej. S dětmi jsme vydlabávali dýně a zdobili školku plnou strašidýlek. Po celý den byl ve školce „Podzimní barevný jarmark“, kde si rodiče dětí i veřejnost mohla zakoupit podzimní výrobky. Tímto...

Říjen v Mateřské škole

28.10.2017 20:22
Začátkem října se v našem ŠVP objevilo téma „Malíř podzim“. Děti malovaly krásy podzimu, obtiskávaly listí na čtvrtky, vytvářely z listí skřítky Podzimníčky a radovaly se z nevšedních výtvarných technik. Stavěly jsme podzimní obrázky z kaštanů v herně, vydlabávaly dýně a...

Začínáme aneb co přineslo září

03.10.2017 19:31
Na tento školní rok máme zapsáno prozatím 26 dětí ve věku od 2 – 6 let. Z celkového počtu dětí je 8 předškoláků, kteří od tohoto školního roku mají předškolní vzdělávání povinné. Děti se vzdělávají podle ŠVP s názvem „Poznáváme svět s kytičkou, aneb kytička rozkvétá, zve vás děti do světa. Pojďte,...

Zaměření naší mateřské školy

10.09.2017 20:45
Naše mateřská škola se zaměřuje na to, aby se děti cítily šťastně, spokojeně a bezpečně, zažívaly pocit úspěchu. Všichni respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti, jeho individualitu. Rozvíjíme dítě v oblasti psychické, fyzické i sociální. Chceme, aby dítě na konci předškolního období...
<< 1 | 2 | 3

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

správce:zastupkyne@zsjestrebi.cz

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Letos máme čtyři kroužky AJ, jeden kroužek RJ pro mírně pokročilé, jeden kroužek RJ pro začátečníky a dva kroužky rozšiřující NJ. Naši žáci pracují s cizojazyčnými časopisy z edice Mary Glasgow Magazines, dále z edice Gradus_Jump a Drive a z nakladatelství Fraus NJ - "Blätter" a RJ - "Классный журнал". Dále pracujeme se spoustou materiálů k upevnění a rozšíření učiva. Rovněž v rámci možností pořádáme výjezdy za hranice. Věnujeme se i vzdělávání dospělých, aktuálně máme skupinu dospělých výuky NJ a individuálně AJ.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.

TŘÍDNICKÉ HODINY

Víte, že díky pravidelným třídnickým hodinám pracujeme na lepším klimatu v dětském kolektivu?

SPOLUPRÁCE S VŠ

Spolupracujeme na projektu "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností" s Technickou Univerzitou Liberec a s dalšími českými univerzitami zapojenými v tomto projektu: Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita a Jihočeská Univerzita, a dále s organizací META.