ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2017/2018

Legie

23.05.2018 07:12
   Pravidelní čtenáři našich webovek si pravděpodobně vzpomenou na dlouhodobý školní projekt věnovaný vzniku samostatného Československa v roce 1918. Žáci i učitelé se zaměřují na okolnosti a důvody, které byly příčinou tohoto dějinného zvratu.    Jedním z hegemonů oné...

Romantik a "osmička"

21.05.2018 11:26
V pátek 18. května vyrazila osmá třída do Doks. Cílem byl Památník Karla Hynka Máchy a bližší seznámení s poznatky o tomto velkém romantikovi. Z toho důvodu s námi cestovali také někteří žáci deváté třídy, kteří budou školu reprezentovat na tzv. Máchovském klání. Bohužel, s výjimkou reprezentantů,...

80 let školy v Provodíně a školní jarmark

20.05.2018 09:15
Ve čtvrtek 17. 5. 2018 se školní pozemek v Provodíně začal proměňovat. Na zahradě rostly stánky, pódium, nosily se lavičky a stolky, v zemi se objevila jáma. Proč to všechno? Budova školy v Provodíně slavila 80 let. A to si zaslouží pořádnou oslavu.  Ve 14,00 hod se škola v plné parádě...

Projektový den „Evropa a svět“ – prezentace žáků o zemích celého světa

10.05.2018 13:23
Dne 10. května. 2018 proběhl ve všech třídách naší školy projektový den „Evropa a svět“, který byl sestaven z prezentací žáků o zemích celého světa. Tyto prezentaci si žáci sami připravovali doma i ve škole. Součástí prezentací byly obrázky, texty, povídání, mapy, listy s otázkami a soutěže,...

Exkurze do Diama ve Stráži pod Ralskem

09.05.2018 12:31
Ve středu 9. května navštívili společně žáci 8.-9. třídy ZŠ Dubá a ZŠ Jestřebí státní podnik DIAMO, který provádí především zahlazování následků hornické činnosti, tj. likvidační, sanační a rekultivační práce v areálech provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů a jinou průmyslovou...

Duben – měsíc bezpečnosti…

03.05.2018 12:10
a to všude a ve škole obzvlášť a nejen v dubnu.   Leč právě v tomto měsíci nás navštívili policisté a díky nim jsme se ujistili, že opakování je opravdu matkou moudrosti. A ne pouze v dopravě…    Činorodí jsme však byli i v jiných oblastech. Tak např. otázka...

Demokratická republika Kongo na II. stupni

28.04.2018 09:19
Ve středu 25. dubna navštívil naši školu major Mgr. Tomáš Chvojka, aby seznámil žáky 7., 8. a 9. tříd s multikulturním životem. Bývalý pozorovatel OSN našim žákům poutavě vyprávěl o mezilidských vztazích, životních cílech, o životě dětí v tomto Africkém státě a celkově smyslu a stylu života...

Čarodyáda

28.04.2018 08:21
V pátek odpoledne jsme se sešli na provodínské zahradě v čarodějnických kostýmech, abychom si společně zasoutěžili. Pro děti byla připravena na běžeckém ovále malá čarodějnická olympiáda. Děti přeskakovaly oheň, létaly na košťatech, prolézaly pavučinkou, zápasily s kulovým bleskem a překonávaly...

Kde končí žlutý kontejner...

23.04.2018 12:51
V pátek 20. dubna žáci druhého stupně navštívili provozovnu mezinárodní společnosti Suez v Srní. Tato firma poskytuje ekologické a bezpečné služby zpracování a využití odpadů pomocí vyspělých technologií. Využívá odpady jako zdroje pro budoucnost, a chrání tak omezené...

Duben - měsíc bezpečnosti

21.04.2018 21:20
Ve čtvrtek 19. 4. 2018 nás navštívili policisté a připravili si pro nás besedu o bezpečnosti v dopravě. Většina důležitých pravidel pro nás byla opakováním, ale dozvěděli jsme se i další a další věci o bezpečnosti. Opakování je matka moudrosti, a když jde o život, tak obzvláště. Učili jsme se...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2017/2018

Zaměření naší mateřské školy

10.09.2017 20:45
Naše mateřská škola se zaměřuje na to, aby se děti cítily šťastně, spokojeně a bezpečně, zažívaly pocit úspěchu. Všichni respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti, jeho individualitu. Rozvíjíme dítě v oblasti psychické, fyzické i sociální. Chceme, aby dítě na konci předškolního období...
<< 1 | 2 | 3

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

správce:zastupkyne@zsjestrebi.cz

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Letos máme čtyři kroužky AJ, jeden kroužek RJ pro mírně pokročilé, jeden kroužek RJ pro začátečníky a dva kroužky rozšiřující NJ. Naši žáci pracují s cizojazyčnými časopisy z edice Mary Glasgow Magazines a z nakladatelství Fraus. Dále pracujeme se spoustou materiálů k upevnění a rozšíření učiva. Rovněž v rámci možností pořádáme výjezdy za hranice.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.

TŘÍDNICKÉ HODINY

Víte, že díky pravidelným třídnickým hodinám pracujeme na lepším klimatu v dětském kolektivu?

SPOLUPRÁCE S VŠ

Spolupracujeme na projektu "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností" s Technickou Univerzitou Liberec a s dalšími českými univerzitami zapojenými v tomto projektu: Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita a Jihočeská Univerzita, a dále s organizací META.