Seznam přijatých dětí do 1. třídy š.r. 2018/2019

                  Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 19.4.2018                     od 16:00 v Provodíně, od 17.00 v Jestřebí.

Vyhlášení voleb do školské rady + "přihláška do voleb"
Informace k zápisu do ZŠ
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2017/2018

Den Země na 1. stupni

19.04.2018 17:03
V úterý jsme s nadšením vyšli do krásného dne objevovat jarní přírodu v okolí školy. V lesíku za nádražím jsme našli sasanky, hluchavky a hlavně několik šneků, kteří s námi prošli celou trasu výletu. Paní učitelka měla plastové krabičky a brzy jsme je zaplnili i dalšími nálezy jako např. brouky,...

Prevence sociálně patologických jevů

16.04.2018 19:41
I v druhém pololetí probíhaly na naší škole preventivní programy, které realizuje společnost Maják, o. p. s. Jsou to programy všeobecné primární prevence, jejichž cílem je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. V 5. a 6. ročníku to bylo...

Den otevřených dveří 2018

09.04.2018 17:18
Ve čtvrtek 5.4.2018 proběhl Den otevřených dveří a rozhodně bylo na co koukat. Ranní program odstartoval online přenos z 3D výuky pod vedením paní zástupkyně Mgr. Štastné, video z výuky můžete zhlédnout na facebookových stránkách školy . K paní zástupkyni se však návštěvníci mohli vrátit ještě...

Recyklohraní aneb třídíme a třídíme

05.04.2018 12:15
Počátkem dubna, který je měsícem, kdy se více v rámci Dne Země zamýšlíme nad svými aktivitami, se žáci v rámci projektu Recyklohraní zamýšleli nad svou činností v oblasti recyklace odpadů. Do školy jsme pozvali odborníka na recyklaci odpadů a zapojili se i teoreticky do projektu Recyklohraní....

Energydrinky - ano či ne?

04.04.2018 20:44
Nabídnout odpověď na tuto otázku jsme se pokusili žákům naší školy prostřednictvím odborníka, který se s důsledky užívání energydrinků setkává ve své praxi a práci - v nemocnici. Zajímavé bylo již zjištění na počátku přednášek a diskuze - a sice kolik žáků má již zkušenost s energetickými nápoji. V...

Jak jsme vítali jaro

03.04.2018 11:55
     Ano, skutečně vítali. Předtím však děti vyhodily Zimu v podobě paní Morany. A pro jistotu jak z Jestřebí, tak z Provodína. Obě, letos dosti nepříjemné, dámy skončily v potoce a do obou obcí děti přinesly Jaro. Jedno vládne v Jestřebí před tělocvičnou, druhé...

Boj o Hejtmanův pohár

29.03.2018 07:00
Letos se naše škola poprvé zapojila do celostátní soutěže o Hejtmanův pohár. V soutěži Hejtmanův pohár žáci všech tříd zápolili ve zdolávání přesně předepsané opičí dráhy, která prověřuje jejich všestranné sportovní nadání. O vítězích přitom nerozhodují sekundy, ale soutěžní body. O postupu do...

Navštívili jsme Planetu Země 3000

28.03.2018 20:40
Dne 27. 3. 2018 se žáci 5., 6., 7. a 8. třídy zúčastnili programu „Planeta Země 3000“ v Jiráskově divadle v České Lípě. Projektu jsme se zúčastnili již po několikáté. Program o Barmě (Myanmaru) se nám líbil a příští rok pojedeme na projekci o Kolumbii. V divadle se jen ve středu vystřídalo přes...

Děvčata z 2. stupně vybojovala 4. místo

26.03.2018 18:03
Na letošním Velikonočním turnaji ve vybíjené v Kravařích naše děvčata vybojovala těsně o pár bodů 4. místo. Bojovala statečně a za to jim patří velká gratulace. Ve velké konkurenci dívky obstály a vyrovnaly se ostatním velkým školám. Konečné pořadí:  1. ZŠ Doksy 2. ZŠ Verneřice 3. ZŠ...

Vítání jara

20.03.2018 17:17
"Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi. Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Radujme se, veselme se." Tímto a dalšími popěvky jsme dnes přinesli do obce Jestřebí a obce Provodín JARO - Vesnu. Před tím jsme se ale řádně rozloučili se ZIMOU - Moranou, Mařenou, Smrtkou, kterou jsme hodili do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2017/2018

Návštěva nemocnice

18.01.2018 16:35
Krásné zimní zasněžené počasí nás provázelo při dnešním výletu do nemocnice. Cesta autobusem nám rychle utekla a v dětské části nemocnice nás přivítala velmi příjemná paní Alena Houdová, která se v nemocnici věnuje dětem, hraje si s nimi, ale také je připravuje formou hry na vyšetření nebo na...

Ještěrky

10.01.2018 13:00
Dnes měly děti ve školce vzácnou návštěvu- ještěrky. Dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavých věcí. První ještěrka "gekončík" žije pod zemí, vylézá na lov pouze v noci a živý se hmyzem. Děti si ji mohly pohladit, ale pozor, kdyby se nás hodně bála, mohl by ji upadnout ocásek. Proto jsme museli...

Kino Doksy- MIMIŠÉF

21.12.2017 13:13
Je čas Vánoc a k nim neodmyslitelně patří i pohádky. Na jednu krásnou novou pohádku s názvem "Mimišéf" jsme se dnes byli podívat v kině. Děti byly z pohádky nadšené, vydržely koukat celých 90 minut ani nedutaly. Pohádka byla o lásce v rodině a mezi sourozenci. Mimi šéf navenek půsbil jako...

První sníh

20.12.2017 12:57
První letošní sníh nás vyhnal ven. Když jsme vyběhli na zahradu, stále ještě poletovalo pár vloček a děti běhaly mezi nimi. Pak spontánně začaly stavět sněhuláky, sníh byl dostatečně mokrý, tak šly koule válet jedna radost. Mezi dětmi proběhla i koulovací bitva, kdy suveréně vedli kluci nad něžnýma...

Plavání

19.12.2017 13:33
Letošní kurz plavání byl pouze 4x a přes velkou nemocnost dětí nás jezdilo doslova pár. O to víc jsme si to užili. Kromě klasického výcviku plavání formou hry se děti vyřádily na kloluzačce, v proudové řece, v relaxačním bazénku i ve vířivce. Na konci každé lekce dostávaly volno a mohly si půjčit...

Listopad a prosinec v MŠ

17.12.2017 13:35
Listopad a prosinec v MŠ Jestřebí V listopadu proběhl v naší školce Haloweenský rej. S dětmi jsme vydlabávali dýně a zdobili školku plnou strašidýlek. Po celý den byl ve školce „Podzimní barevný jarmark“, kde si rodiče dětí i veřejnost mohla zakoupit podzimní výrobky. Tímto...

Říjen v Mateřské škole

28.10.2017 20:22
Začátkem října se v našem ŠVP objevilo téma „Malíř podzim“. Děti malovaly krásy podzimu, obtiskávaly listí na čtvrtky, vytvářely z listí skřítky Podzimníčky a radovaly se z nevšedních výtvarných technik. Stavěly jsme podzimní obrázky z kaštanů v herně, vydlabávaly dýně a...

Začínáme aneb co přineslo září

03.10.2017 19:31
Na tento školní rok máme zapsáno prozatím 26 dětí ve věku od 2 – 6 let. Z celkového počtu dětí je 8 předškoláků, kteří od tohoto školního roku mají předškolní vzdělávání povinné. Děti se vzdělávají podle ŠVP s názvem „Poznáváme svět s kytičkou, aneb kytička rozkvétá, zve vás děti do světa. Pojďte,...

Zaměření naší mateřské školy

10.09.2017 20:45
Naše mateřská škola se zaměřuje na to, aby se děti cítily šťastně, spokojeně a bezpečně, zažívaly pocit úspěchu. Všichni respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti, jeho individualitu. Rozvíjíme dítě v oblasti psychické, fyzické i sociální. Chceme, aby dítě na konci předškolního období...
<< 1 | 2

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

správce:zastupkyne@zsjestrebi.cz

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Letos máme čtyři kroužky AJ, jeden kroužek RJ pro mírně pokročilé, jeden kroužek RJ pro začátečníky a dva kroužky rozšiřující NJ. Naši žáci pracují s cizojazyčnými časopisy z edice Mary Glasgow Magazines a z nakladatelství Fraus. Dále pracujeme se spoustou materiálů k upevnění a rozšíření učiva. Rovněž v rámci možností pořádáme výjezdy za hranice.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.

TŘÍDNICKÉ HODINY

Víte, že díky pravidelným třídnickým hodinám pracujeme na lepším klimatu v dětském kolektivu?

SPOLUPRÁCE S VŠ

Spolupracujeme na projektu "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností" s Technickou Univerzitou Liberec a s dalšími českými univerzitami zapojenými v tomto projektu: Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita a Jihočeská Univerzita, a dále s organizací META.