fotky

Nabídka pracovní pozice:

školník - úvazek 0,5 (od srpna 2018)

asistent pedagoga - úvazek 0,5 (od září 2018)

vychovatelka ŠD - zkrácený úvazek (od září 2018)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2017/2018

První místo v soutěži - Finanční gramotnost žáků

04.12.2017 12:43
Dne 4. 12. 2017 se zástupci deváté třídy Milan Bratršovský, Petr Kubrt a Jan Valta zúčastnili sedmého ročníku soutěže Finanční gramotnost, pořádané Soukromou podnikatelskou střední školou v České Lípě. Naši žáci si odvezli kov nejcennější – ZLATO. Současně vítěz, tedy náš tým, získal zájezd...

Jestřebský advent aneb „otevřená škola“

03.12.2017 18:55
Nápad propojit velkou akci obce a školy vznikal ještě o letních prázdninách. To jsme ještě nevěděli, že se shodou náhod povede připojit i profesionální koncert, kterému naši žáci zajistí svým předvystoupením velké publikum a všichni společně se budeme účastnit rozsvěcení stromečku. Obavy, že by...

Čertovská stezka s Honzou Popletou

02.12.2017 15:26
V pátek 1. prosince proběhl tradiční 7. ročník Čertí stezky odvahy, kterou uspořádala školní družina ve spolupráci s MŠ Provodín. Letos se k nám připojily oba Obecní úřady. Obecní úřad Provodín připravil pro děti pekelné balíčky a Obecní úřad Jestřebí měl na starosti vytvořit čertovské...

Žijeme v Evropě

02.12.2017 09:17
V měsíci listopadu absolvovali žáci 7. - 9. ročníku besedu na téma Evropa a ČR, Evropská Unie a my. Přednášku pro nás uspořádalo Eurocentrum Liberec a uskutečnila se v souladu se školním vzdělávacím programem. Délka besedy s přednáškou byla dvě vyučovací hodiny, byla koncipována nejprve v obecné...

Zdokonalovací kurzy plavání

28.11.2017 08:27
Tak se děti konečně dočkaly a začalo očekávané plavání. První třída začala plavání společně i s oběma školkami. Prvňáčci už byli ostřílení mazáci a vše zvládali bez problémů. Ve vodě byli jako rybičky a malé obavy brzy pominuly. První lekci si všichni užili a těšíme se na další pondělí. Minulý...

V Ekologické soutěži jsme se umístili na příčkách vítězů

22.11.2017 18:41
Ve středu 22. 11. 2017 se konal již 21. ročník tradiční Ekologické soutěže. Akci financuje Liberecký kraj a je pořádána Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě ve spolupráci se SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. Po slavnostním zahájení v kapli českolipského muzea se odebraly soutěžní trojice k první...

Interaktivní program pro 2. a 3.třídu - Vše o vodě

12.11.2017 17:34
V pátek 10. listopadu navštívily naše druháky a třeťáky v Provodíně lektorky z GeoParku Ralsko se svým interaktivním programem - Vše o vodě. V rámci prvouky jsme si zopakovali, co vše o vodě víme. Během několika pokusů a zajímavých interaktivních experimentů jsme se o vodě dozvěděli další nové...

Sleeping Stones na koncertě Sebastiana

11.11.2017 12:26
V pátek jsme se vydali se školní kapelou Sleeping Stones na koncert populárního zpěváka Sebastiana. Prožili jsme Vesmírnou tour 2017 přímo na koncertní scéně v České Lípě KD Crystalu. Koncert proběhl v duchu nejnovějšího singlu Vesmírná. Nechyběly ani známé hity - Polety, Toulavá. Speciálním hostem...

Burza škol v České Lípě a návštěva Euroškoly

07.11.2017 20:55
V úterý 7. listopadu žáci osmé a deváté třídy, již tradičně s kamarády ze ZŠ Dubá, navštívili nejprve Burzu škol, která se konala letos výjimečně (z důvodu rekonstrukce SOŠ a SOU) v KD Crystal v České Lípě. Měli tak možnost obejít si stánky a stanoviště škol, které se (na rozdíl...

Halloween

05.11.2017 18:23
V tomto roce nám Halloweenské radovánky zkomplikovala vichřice a následné potíže s dodávkou el. energie, ale nedali jsme se odradit. Žáci, kteří byli ve škole i přes uvedené obtíže v úterý, si udělali Halloweenské radovánky přímo na tento sváteční den, všichni společně jsme pak halloweenovali se...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2017/2018

eko- Brniště

29.05.2018 12:09
Fotogalerie zde:

Čarodějnice

29.05.2018 06:31
Nastal čas plný čar a kouzel. Čarodějné dopoledne jsme prožili i na školní zahradě. Děti plnily sporvní úkoly, které byly odměněny razítkem na kartičky. Kdo měl všechny razítka, dostal malý dárek. Vyčarovli jsme společně kouzelný lektvar a na ohýnku opekli buřtíky.   Fotogalerie...

ZOO Děčín

29.05.2018 06:26
  Fotogalerie zde:

Projektový pobyt s plaváním

24.05.2018 11:23
Zasíláme průběžné info z výletu. Letos jsme vyrazili do Velkých Hamrů do penzionu Berany. První den jsme po příjezdu zahájili ještě před obědem plavecký tréninkem a po obědě jsme vyrazili ven do přírody. U chaty jsme se rozdělili do tří družstev, které měla svá poslání. Šli jsme pustým krásným...

Mokřad

30.04.2018 12:22
Předškoláci navštívili mokřad v Jablonném v Podještědí. Pozorovali jsme různé druhy živočichů od ptáků až po hmyz žijící ve vodě. Dozvěděli jsme se, jak důležité jsou vodní plochy a stromy pro náš život- je to přírodní klimatizace, která nám zajišťuje příjemný pobyt v přírodě oproti pobytu...

Canisterapie

30.04.2018 12:11
Dvě překrásné fenky Fidorka a Borůvka nás přivítali ve školce v Provodíně se svým pánem Filipem. Vyprávěli nám o tom, jak psi dokážou rozumět lidem a lidé zase psům.  Fidorka i Borůvka milují hry a o to víc, když si můžou hrát s dětmi. Hráli jsme si na honěnou, na přetahovanou a...

Návštěva 1. třídy

11.04.2018 09:03
Kvapem se blíží zápis do první třídy, ale také konec školního roku. Přeběhnou i prázdniny- kdo z vás by to neznal a v září se z našich předškoláků stanou školáci. Jaké je to ve škole? Přišli jsme se podívat na výuku první třídy v Provodíně. Kamarádi, co od nás odešli minulý rok, nám povyprávěli,...

Velikonoční zajíček

29.03.2018 16:29
Na zelený čtvrtek jsme si s dětmi povídali o Velikonocích. Jaké se dodržují lidové zvyky, kdo má upletenou pomlázku, kdo mamince pomáhá upéct Beránka, maznec či barvit vajíčka. Po procházce vesnicí, kdy jsme pozorovali pestré velikonoční ozdoby na několika zaradách jsme doputovali i  k naší...

Pavouček a jeho přátelé

28.03.2018 09:51
Třetí setkání se zvířátky bylo opravdu zajímavé. Když veselý pan chovatel vytáhl pavouka sklípkana, polovina dětí se s velkým vřískotem schovala za židličky nebo rovnou utíkaly pro pomoc k paní učitelce, že je zachrání. Samozřejmě je zachránila a pavoučka si prohlédli zblízka jen ti nejodvážnější....

Vynášení morany

28.03.2018 09:33
Jaro kdepak jsi??? Stále poletuje sníh, stále je sluníčko daleko a málo nás hřeje, a my bychom si tolik přáli jaro. Děti si vyrobily Moranu- symbol zimy a za velkého burácení bubnů, řechrtaček a chrastítek, jsme ji hodili do robečského potoka. Děti sluníčko volaly jarními písničkami a básničkami,...
1 | 2 | 3 >>

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

správce:zastupkyne@zsjestrebi.cz

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Letos máme čtyři kroužky AJ, jeden kroužek RJ pro mírně pokročilé, jeden kroužek RJ pro začátečníky a dva kroužky rozšiřující NJ. Naši žáci pracují s cizojazyčnými časopisy z edice Mary Glasgow Magazines, dále z edice Gradus_Jump a Drive a z nakladatelství Fraus NJ - "Blätter" a RJ - "Классный журнал". Dále pracujeme se spoustou materiálů k upevnění a rozšíření učiva. Rovněž v rámci možností pořádáme výjezdy za hranice. Věnujeme se i vzdělávání dospělých, aktuálně máme skupinu dospělých výuky NJ a individuálně AJ.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.

TŘÍDNICKÉ HODINY

Víte, že díky pravidelným třídnickým hodinám pracujeme na lepším klimatu v dětském kolektivu?

SPOLUPRÁCE S VŠ

Spolupracujeme na projektu "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností" s Technickou Univerzitou Liberec a s dalšími českými univerzitami zapojenými v tomto projektu: Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita a Jihočeská Univerzita, a dále s organizací META.