Sešity pro školní rok 2018/2019

 

Nabídka pracovní pozice:

asistent pedagoga - úvazek 0,5 (od září 2018)

vychovatelka ŠD - zkrácený úvazek (od září 2018)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2017/2018

Prevence sociálně patologických jevů

16.04.2018 19:41
I v druhém pololetí probíhaly na naší škole preventivní programy, které realizuje společnost Maják, o. p. s. Jsou to programy všeobecné primární prevence, jejichž cílem je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. V 5. a 6. ročníku to bylo...

Den otevřených dveří 2018

09.04.2018 17:18
Ve čtvrtek 5.4.2018 proběhl Den otevřených dveří a rozhodně bylo na co koukat. Ranní program odstartoval online přenos z 3D výuky pod vedením paní zástupkyně Mgr. Štastné, video z výuky můžete zhlédnout na facebookových stránkách školy . K paní zástupkyni se však návštěvníci mohli vrátit ještě...

Recyklohraní aneb třídíme a třídíme

05.04.2018 12:15
Počátkem dubna, který je měsícem, kdy se více v rámci Dne Země zamýšlíme nad svými aktivitami, se žáci v rámci projektu Recyklohraní zamýšleli nad svou činností v oblasti recyklace odpadů. Do školy jsme pozvali odborníka na recyklaci odpadů a zapojili se i teoreticky do projektu Recyklohraní....

Energydrinky - ano či ne?

04.04.2018 20:44
Nabídnout odpověď na tuto otázku jsme se pokusili žákům naší školy prostřednictvím odborníka, který se s důsledky užívání energydrinků setkává ve své praxi a práci - v nemocnici. Zajímavé bylo již zjištění na počátku přednášek a diskuze - a sice kolik žáků má již zkušenost s energetickými nápoji. V...

Jak jsme vítali jaro

03.04.2018 11:55
     Ano, skutečně vítali. Předtím však děti vyhodily Zimu v podobě paní Morany. A pro jistotu jak z Jestřebí, tak z Provodína. Obě, letos dosti nepříjemné, dámy skončily v potoce a do obou obcí děti přinesly Jaro. Jedno vládne v Jestřebí před tělocvičnou, druhé...

Boj o Hejtmanův pohár

29.03.2018 07:00
Letos se naše škola poprvé zapojila do celostátní soutěže o Hejtmanův pohár. V soutěži Hejtmanův pohár žáci všech tříd zápolili ve zdolávání přesně předepsané opičí dráhy, která prověřuje jejich všestranné sportovní nadání. O vítězích přitom nerozhodují sekundy, ale soutěžní body. O postupu do...

Navštívili jsme Planetu Země 3000

28.03.2018 20:40
Dne 27. 3. 2018 se žáci 5., 6., 7. a 8. třídy zúčastnili programu „Planeta Země 3000“ v Jiráskově divadle v České Lípě. Projektu jsme se zúčastnili již po několikáté. Program o Barmě (Myanmaru) se nám líbil a příští rok pojedeme na projekci o Kolumbii. V divadle se jen ve středu vystřídalo přes...

Děvčata z 2. stupně vybojovala 4. místo

26.03.2018 18:03
Na letošním Velikonočním turnaji ve vybíjené v Kravařích naše děvčata vybojovala těsně o pár bodů 4. místo. Bojovala statečně a za to jim patří velká gratulace. Ve velké konkurenci dívky obstály a vyrovnaly se ostatním velkým školám. Konečné pořadí:  1. ZŠ Doksy 2. ZŠ Verneřice 3. ZŠ...

Vítání jara

20.03.2018 17:17
"Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi. Byla zima mezi náma, ale už je za horama. Radujme se, veselme se." Tímto a dalšími popěvky jsme dnes přinesli do obce Jestřebí a obce Provodín JARO - Vesnu. Před tím jsme se ale řádně rozloučili se ZIMOU - Moranou, Mařenou, Smrtkou, kterou jsme hodili do...

Olympiády v cizích jazycích v letošním roce

17.03.2018 18:08
V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhly na naší škole jazykové olympiády v anglickém a ruském jazyce. Do olympiády v AJ se zapojilo 22 žáků, což činí krásných 50% žáků z druhého stupně. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci. Do okresního kola postoupil v kategorii starších žáků...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2017/2018

eko- Brniště

29.05.2018 12:09
Fotogalerie zde:

Čarodějnice

29.05.2018 06:31
Nastal čas plný čar a kouzel. Čarodějné dopoledne jsme prožili i na školní zahradě. Děti plnily sporvní úkoly, které byly odměněny razítkem na kartičky. Kdo měl všechny razítka, dostal malý dárek. Vyčarovli jsme společně kouzelný lektvar a na ohýnku opekli buřtíky.   Fotogalerie...

ZOO Děčín

29.05.2018 06:26
  Fotogalerie zde:

Projektový pobyt s plaváním

24.05.2018 11:23
Zasíláme průběžné info z výletu. Letos jsme vyrazili do Velkých Hamrů do penzionu Berany. První den jsme po příjezdu zahájili ještě před obědem plavecký tréninkem a po obědě jsme vyrazili ven do přírody. U chaty jsme se rozdělili do tří družstev, které měla svá poslání. Šli jsme pustým krásným...

Mokřad

30.04.2018 12:22
Předškoláci navštívili mokřad v Jablonném v Podještědí. Pozorovali jsme různé druhy živočichů od ptáků až po hmyz žijící ve vodě. Dozvěděli jsme se, jak důležité jsou vodní plochy a stromy pro náš život- je to přírodní klimatizace, která nám zajišťuje příjemný pobyt v přírodě oproti pobytu...

Canisterapie

30.04.2018 12:11
Dvě překrásné fenky Fidorka a Borůvka nás přivítali ve školce v Provodíně se svým pánem Filipem. Vyprávěli nám o tom, jak psi dokážou rozumět lidem a lidé zase psům.  Fidorka i Borůvka milují hry a o to víc, když si můžou hrát s dětmi. Hráli jsme si na honěnou, na přetahovanou a...

Návštěva 1. třídy

11.04.2018 09:03
Kvapem se blíží zápis do první třídy, ale také konec školního roku. Přeběhnou i prázdniny- kdo z vás by to neznal a v září se z našich předškoláků stanou školáci. Jaké je to ve škole? Přišli jsme se podívat na výuku první třídy v Provodíně. Kamarádi, co od nás odešli minulý rok, nám povyprávěli,...

Velikonoční zajíček

29.03.2018 16:29
Na zelený čtvrtek jsme si s dětmi povídali o Velikonocích. Jaké se dodržují lidové zvyky, kdo má upletenou pomlázku, kdo mamince pomáhá upéct Beránka, maznec či barvit vajíčka. Po procházce vesnicí, kdy jsme pozorovali pestré velikonoční ozdoby na několika zaradách jsme doputovali i  k naší...

Pavouček a jeho přátelé

28.03.2018 09:51
Třetí setkání se zvířátky bylo opravdu zajímavé. Když veselý pan chovatel vytáhl pavouka sklípkana, polovina dětí se s velkým vřískotem schovala za židličky nebo rovnou utíkaly pro pomoc k paní učitelce, že je zachrání. Samozřejmě je zachránila a pavoučka si prohlédli zblízka jen ti nejodvážnější....

Vynášení morany

28.03.2018 09:33
Jaro kdepak jsi??? Stále poletuje sníh, stále je sluníčko daleko a málo nás hřeje, a my bychom si tolik přáli jaro. Děti si vyrobily Moranu- symbol zimy a za velkého burácení bubnů, řechrtaček a chrastítek, jsme ji hodili do robečského potoka. Děti sluníčko volaly jarními písničkami a básničkami,...
1 | 2 | 3 >>

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

správce:zastupkyne@zsjestrebi.cz

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Letos máme čtyři kroužky AJ, jeden kroužek RJ pro mírně pokročilé, jeden kroužek RJ pro začátečníky a dva kroužky rozšiřující NJ. Naši žáci pracují s cizojazyčnými časopisy z edice Mary Glasgow Magazines, dále z edice Gradus_Jump a Drive a z nakladatelství Fraus NJ - "Blätter" a RJ - "Классный журнал". Dále pracujeme se spoustou materiálů k upevnění a rozšíření učiva. Rovněž v rámci možností pořádáme výjezdy za hranice. Věnujeme se i vzdělávání dospělých, aktuálně máme skupinu dospělých výuky NJ a individuálně AJ.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.

TŘÍDNICKÉ HODINY

Víte, že díky pravidelným třídnickým hodinám pracujeme na lepším klimatu v dětském kolektivu?

SPOLUPRÁCE S VŠ

Spolupracujeme na projektu "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností" s Technickou Univerzitou Liberec a s dalšími českými univerzitami zapojenými v tomto projektu: Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita a Jihočeská Univerzita, a dále s organizací META.