Seznam přijatých dětí do 1. třídy š.r. 2018/2019

                  Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 19.4.2018                     od 16:00 v Provodíně, od 17.00 v Jestřebí.

Vyhlášení voleb do školské rady + "přihláška do voleb"
Informace k zápisu do ZŠ
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2017/2018

Olympiády v cizích jazycích v letošním roce

17.03.2018 18:08
V prvním čtvrtletí tohoto roku proběhly na naší škole jazykové olympiády v anglickém a ruském jazyce. Do olympiády v AJ se zapojilo 22 žáků, což činí krásných 50% žáků z druhého stupně. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci. Do okresního kola postoupil v kategorii starších žáků...

Recitační soutěž v Novém Boru

15.03.2018 21:07
Ve čtvrtek patnáctého se reprezentanti naší školy v recitaci, tentokrát výjimečně pouze kluci, vydali do Nového Boru, aby se zúčastnili okresního kola recitační soutěže. Hned při vstupu do krásného sálu jsme byli ohromeni. Nikoli krásou a uspořádáním místnosti, nýbrž neuvěřitelným množstvím...

Exkurze 7.-9. třídy do Pivovaru Cvikov

12.03.2018 18:08
V pondělí 12. 3. jsme navštívili Pivovar Cvikov, který je znovu v provozu od roku 2014. Zdejší pan sládek se nám trpělivě věnoval více než hodinu a provedl nás doslova od půdy až po sklepy. Seznámili jsme se tak s procesem výroby piva a díky odbornému výkladu jsme získali představu o...

Předškoláčci poznávají školu

09.03.2018 14:25
Ve čtvrtek 8. 3. 2018 proběhla první hodina pro předškoláčky, které čeká v dubnu zápis do školy. Děti se seznámily s prostředím školy, vyzkoušely si, jak se sedí v lavici, píše na tabuli, jak vypadá přestávka. Počítaly do pěti, zpívaly, tancovaly a vyplňovaly první školní pracovní list. Další...

Únor bílý? Hlavně krátký...

01.03.2018 13:26
   Únor je vážně měsíc relativně krátký a ten letošní byl díky jarním prázdninám ještě kratší. Přesto se toho na naší škole událo dost. S tím nejdůležitějším se můžete seznámit zde, další události, zážitky a prožitky spolu obrázky vás čekají na oblíbených stránkách www.zs...

Lyžařský výcvik v Kořenově 2018

20.02.2018 19:49
Pondělí - počasí nám letos zatím přeje a na náš lyžařský kurz v Kořenově svítí sluníčko. Sněhu je dostatek a v noci hezky mrzne, atmosféra je tedy skutečně horská. První den jsme strávili na cvičné louce u vleku za chatou, kde jsme probrali základy techniky a bezpečnosti při pohybu na svahu. Řada z...

Červený den v Provodíně

17.02.2018 20:19
Ve středu na svátek svatého Valentýna jsme se sešli v červeném oblečení na srdíčkově vyzdobené chodbě naší školy. Téměř každý žáček přinesl své srdíčko, a tak se nám ve škole objevila srdce papírová, z přírodnin, z mašliček a z drátků. Prvňáček Kuba nám nabídl srdíčkové bonbony a třeťanda Emča...

První stupeň na plavání

16.02.2018 17:57
Zatímco prvňáčci si své kurzy plavání odplavali už na podzim, my jsme zahájili plavecký výcvik ve druhém pololetí. Do konce dubna odplaveme celý první stupeň. Od první lekce pilujeme správné polohy těla vodě, přesné výkopy nohou při plaveckých způsobech, pravidelné výdechy do vody a skoky do vody....

Okresní kolo ve sjezdovém lyžování a snowboardingu

12.02.2018 11:43
I letos se náš jediný zástupce Petr Carda učastnil Okresního kola ve sjezdovém lyžování a...

Školní preventivní programy

01.02.2018 15:05
V pololetí jsme se věnovali všem třídám v cíleně zaměřených programech naší školní minimální prevence. V den pololetního vysvědčení jsme zažili projektové vyučování Kateřiny Kloudové na téma - Etiketa - školní řád. Výchovný program na podporu dobrých vztahů ve třídě a na podporu zdokonalení...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2017/2018

Návštěva 1. třídy

11.04.2018 09:03
Kvapem se blíží zápis do první třídy, ale také konec školního roku. Přeběhnou i prázdniny- kdo z vás by to neznal a v září se z našich předškoláků stanou školáci. Jaké je to ve škole? Přišli jsme se podívat na výuku první třídy v Provodíně. Kamarádi, co od nás odešli minulý rok, nám povyprávěli,...

Velikonoční zajíček

29.03.2018 16:29
Na zelený čtvrtek jsme si s dětmi povídali o Velikonocích. Jaké se dodržují lidové zvyky, kdo má upletenou pomlázku, kdo mamince pomáhá upéct Beránka, maznec či barvit vajíčka. Po procházce vesnicí, kdy jsme pozorovali pestré velikonoční ozdoby na několika zaradách jsme doputovali i  k naší...

Pavouček a jeho přátelé

28.03.2018 09:51
Třetí setkání se zvířátky bylo opravdu zajímavé. Když veselý pan chovatel vytáhl pavouka sklípkana, polovina dětí se s velkým vřískotem schovala za židličky nebo rovnou utíkaly pro pomoc k paní učitelce, že je zachrání. Samozřejmě je zachránila a pavoučka si prohlédli zblízka jen ti nejodvážnější....

Vynášení morany

28.03.2018 09:33
Jaro kdepak jsi??? Stále poletuje sníh, stále je sluníčko daleko a málo nás hřeje, a my bychom si tolik přáli jaro. Děti si vyrobily Moranu- symbol zimy a za velkého burácení bubnů, řechrtaček a chrastítek, jsme ji hodili do robečského potoka. Děti sluníčko volaly jarními písničkami a básničkami,...

Velikonoční jarmark

28.03.2018 08:44
Březnové úterní dopoledne se jídelna proměnila v jarní obchůdek se spoustou krásných velikonočních ozdob. Zakoupením věnečku, beránka či drobných zápichů lidé přispěli dětem do školky na nové hračky a na výlet o děčínské Zoo. Především děkujeme maminkám, které nám pomohly jarmark připravit a...

Beseda s policií

27.03.2018 16:28
Policie české republiky má za úkol pomáhat a chránit a to i ty nejmenší z nás. Ve školce nás dnes navštívil policista praporčík Pavel Šlambora, který si s dětmi velmi hezky povídal o tom jak se mají chránit v různých situacích doma i na silnici. Zmínka byla o cizích a opilých lidech ve městě- jak...

Karneval

13.03.2018 09:10
Masopust zavládl na naší školce. Celý týden děti zdobily školku nafouknutými balónky, krepákem a různými grilandami. Ponořili jsme se do lidových tradic a zvyků tohoto bujarého svátku. Vyvrcholením celého týdne byl, jak jinak než karneval. Školka hýřila nejrůznějšími princeznami, rytířemi,...

Divadlo Koloběžka- bacil

09.02.2018 11:03
V krásně mrazivém dni, jsme byli navštívit mateřskou školku v Provodíně. Nešli jsme tam jen tak. Důvodem byla pohádka, kterou hrálo divadélko Koloběžka. Příběh byl o neposedném klukovi Honzíkovi, který si vymýšlel pořád nějakou nemoc, jen aby nemusel chodit do školy. To se mu ale nevyplatilo,...

Cepík

08.02.2018 13:08
Dnes k nám na návštěvu zavítal Cepík. Naše děti ho už dobře znají. Divadélko s rošťáckým klukem Cepíkem nám dnes vyprávělo, proč je důležité pít čistou vodu. VŠE CO ŽIJE, VODU PIJE. Heslo , kterým se řídí příroda a kterým bychom se měli řídit i my lidé. Program je vždy zaměřen a na zdravou výživu a...

Hopsárium

07.02.2018 12:52
Páteční prázdninový den si naši předškoláci dotatečně užily. Konal se výlet do děčínského hopsária. Dětská srdíčka plesala radostí nad spoustou trampolín, prolézaček a dopravního hřiště. Jízda na čtyřkolkách, koloběžkách a kolech proběhla bez dopravních nehod. Koupání v míčkách byla dokonalá slast....
1 | 2 >>

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

správce:zastupkyne@zsjestrebi.cz

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Letos máme čtyři kroužky AJ, jeden kroužek RJ pro mírně pokročilé, jeden kroužek RJ pro začátečníky a dva kroužky rozšiřující NJ. Naši žáci pracují s cizojazyčnými časopisy z edice Mary Glasgow Magazines a z nakladatelství Fraus. Dále pracujeme se spoustou materiálů k upevnění a rozšíření učiva. Rovněž v rámci možností pořádáme výjezdy za hranice.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.

TŘÍDNICKÉ HODINY

Víte, že díky pravidelným třídnickým hodinám pracujeme na lepším klimatu v dětském kolektivu?

SPOLUPRÁCE S VŠ

Spolupracujeme na projektu "Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností" s Technickou Univerzitou Liberec a s dalšími českými univerzitami zapojenými v tomto projektu: Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita a Jihočeská Univerzita, a dále s organizací META.