GDPR

Informační memorandum GDPR 2018.pdf

Postup podání žádosti o naplnění práv subjektů údajů GDPR 2018.pdf

 

Školní družina - oddělení Provodín

ODDĚLENÍ PROVODÍN 

Celoroční plán od 4. 9. 2017

Měsíční plány (září - červen) od 4. 9. 2017

Zápisní lístek Provodín

Týdenní skladba zaměstnání

Informace pro rodiče

ŠVP ŠD 

 

Základní škola

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateřská škola

ŠVP MŠ Jestřebí od 1.9.2017.pdf 

EVIDENČNÍ LIST MŠ Jestřebí.pdf 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání MŠ Jestřebí.pdf 

Kritéria pro přijímání dětí.pdf 

Směrnice na úplatu MŠ.pdf 

Školní řád mateřské školy Jestřebí 2017.doc 

Věci do mš.docx