GDPR

Informační memorandum GDPR 2018.pdf

Postup podání žádosti o naplnění práv subjektů údajů GDPR 2018.pdf

 

Školní družina - oddělení Provodín

ODDĚLENÍ PROVODÍN 

Celoroční plán 2018

Měsíční plány 2018

Přehled plánovaných akcí 2018

Zápisní lístek Provodín

Informace pro rodiče

Týdenní skladba zaměstnání 

Vnitřní řád ŠD

ŠVP ŠD

 

 

Základní škola

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateřská škola

ŠVP MŠ Jestřebí od 1.9.2017.pdf 

EVIDENČNÍ LIST MŠ Jestřebí.pdf 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání MŠ Jestřebí.pdf 

Kritéria pro přijímání dětí.pdf 

Směrnice na úplatu MŠ.pdf 

Školní řád mateřské školy Jestřebí 2017.doc 

Věci do mš.docx