ZÁKLADNÍ ŠKOLA 16/17

Tandem - němčina - jazykové animace

22.10.2016 19:16
V rámci akce pořádané Goethe-Institutem pro žáky 2. stupně ZŠ spolu s partnery jazykové kampaně Šprechtíme se konal v Liberci tzv.  Den s němčinou. V rámci této akce se nám naskytla možnost pro naši školu objednat bezplatné jazykové animace zprostředkovávané díky projektu Tandemu Němčina...

EDUCA 2016

18.10.2016 07:04
Za mlhavého rána 13. října  dorazily dva minibusy plné jestřebských žáků z osmé a deváté třídy do Liberce.  Opět po roce se konal veletrh vzdělávání a pracovních  příležitostí, na kterém bylo možno vybírat z velkého množství škol a učilišť, vyptávat se na podrobnosti,...

Barevný týden

17.10.2016 20:48
Tento týden jsme si v provodínské škole uspořádali barevný týden. Dušičkové počasí vybízí k tomu, abychom si v barvách podzimní palety tak trošku zakouzlili. Zapojila se jak školní družina, tak první až třetí třda. Každý den se budeme postupně měnit v jinou podzimní barvičku. V pondělí jsme přišli...

Ať žijí duchové aneb noční výšlap na Spící Pannu

12.10.2016 08:17
V úterý 11. října jsme se sešli jako pravá školní strašidýlka, abychom společně zdolali Spící Pannu a mohli se tak trošku začít bát. Během cesty děti plnily zábavné úkoly (počítaly duchy, kreslily postavy, počítaly ve džbánku dušičky, namotávaly kostru, lovily pavouky, podepisovaly se na pergamen)...

Školní září

05.10.2016 20:04
Rozezněl se velký zvon, zručně ovládaný panem školníkem Rudolfem, a nový školní rok byl zde. Prvňáčky uvítal pan ředitel, zástupci obcí Jestřebí a Provodín, jakož i paní třídní učitelka a paní vychovatelka z družiny. Celkem těch úplně nejmenších nastoupilo patnáct a věříme, že se jim v naší škole...

Včelí rojení v Provodíně

30.09.2016 12:34
V pátek dopoledne navštívili naši zahradu u školy v Provodíně manželé Dobrovolní ze Včelařství Dobrovolný se svým výukovým programem o životě včel. Měli připravené krásné, barevné výukové tabule, ukázkový úl s živými včelami, mohli jsme si vyzkoušet klobouk a speciální rukavice pro včelaře,...

Dvě bronzové medaile pro ZŠ Jestřebí

26.09.2016 07:27
Letošních běžeckých závodů – Běhu lipovou alejí v Zahrádkách se z naší školy účastnilo 24 dětí od 1. do 8. třídy. Nejmladší byl Péťa Šujan, který běžel za MŠ Jestřebí a nejstarší Petr Carda z 8. třídy.  Konkurence byla jako každoročně mezi dětmi z profesionálních atletických klubů...

Rozhodli jsme se adoptovat Rysa

25.09.2016 15:14
Školní družiny Provodín a Jestřebí se společně rozhodly adoptovat Rysa ze ZOO v Děčíně. Malým peněžním příspěvkem na našeho Rysa získáme některé výhody v ZOO, např. volné nebo zlevněné vstupné. U našeho zvířátka bude informativní cedule o adopci družinou Provodín a Jestřebí. Rádi bychom také...

Škola má nový vzdělávací program

20.09.2016 09:14
Po celoroční práci celého učitelského sboru zveřejňujeme nový školní vzdělávací program školy (ŠVP). Všem oborům se věnujeme stejnou měrou, abychom žákům poskytli co možná nejširší rozhled. Anglickému jazyku učíme žáky již od první třídy s časovou dotací 1. třída - 1 hodina, 2. třída - 2 hodiny, 3....

Zase byli tady...

13.09.2016 07:24
   Začal školní rok a naši oblíbení herci z královéhradeckého Divadélka nám přijeli nalít do hlav něco málo vědomostí. tentokrát o českém divadelnictví v průběhu minulého, tedy 20. století. A vzali to skutečně důkladně. S fantastickým přehledem, a především s maximální dávkou humoru, nás...
1 | 2 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA 16/17

Měsíc září v doprovodu sluníčka

03.10.2016 20:34
Září  2016  v  Mateřské  škole  Jestřebí Prázdniny odvál vítr, ovšem sluníčko nás ještě zve na toulky po okolí… Začal nám další školní rok…   Úvodem něco o naší školce: Pro letošní školní rok máme třídní vzdělávací program s názvem: Putování se sluníčkem ke dvanácti...

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

 

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Ve školním roce 2015 / 2016 se otevřely čtyři kroužky anglického jazyka (různé stupně pokročilosti) a kroužek ruského jazyka pro začátečníky.

Ve šk.r.2016/2017 máme pět kroužků AJ, jeden kroužek ruského jazyka pro mírně pokročilé a jeden kroužek rozšiřující němčiny. Naši žáci, keří mají zájem, pracují s cizojazyčnými časopisy z edice Mary Glasgow Magazines.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

    

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.