ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŠKOLA HROU po budoucí prvňáčky

26.05.2016 06:56
Všechny květnové středy se konala v budouvě základní školy v Provodíně školička hrou pro budoucí prvňáčky. Děti se zábavnou formou seznamovaly se školním prostředím a budoucími spolužáky. Zahráli jsme si na všechny školní předměty - český jazyk, matematiku, prvouku a nechyběl ani tělocvik a...

ZOOPARK Doksy

23.05.2016 18:35
V pátek jsme se společně vypravili vlakem do Doks, kde jsme navštívili - ZOOPARK u Berousků. Počasí nám přálo a děti měly tento den celé MINIZOO jen pro sebe. Měly také možnost prohlédnout si mnoho ochočených zvířat. Pohladily si velbloudy, poníky, lamy a kamerunské kozy. Nejvíce se však těšily na...

McDonald's Cup 2016

23.05.2016 06:33
Naše škola se zúčastnila největšího celorepublikového fotbalového turnaje pro žáky základních škol 1. stupně. Úkolem bylo vybrat na prvním stupni nejlepší fotbalové hráče. Nás reprezentovala 5. třída, ze 4. třídy Jana Brožová a David Kváč, ze 3. třídy Luboš Jelínek a z 2. třídy...

Pulci ve škole - pokračování

19.05.2016 20:59
V dubnu jsme ve škole umístili nádobu s pulci. Pozorujeme je, jak se krmí a čekáme, co z nich vyroste. Možná, že mezi nimi budou i čolci. V přírodě jim hrozí mnohá nebezpečí, tak je vypustíme, až trochu povyrostou.  19.5. Pulcům se ve škole daří, prospívají možná lépe než my a rostou -no jako...

SCHOOL FLOORBAL GAMES 2016

18.05.2016 18:38
Letos jsme se poprvné zúčastnili velké SCHOOL FLOORBAL GAMES 2016 v České Lípě. Družstvo jsme složili z chlapců a dívek od 7. do 9. třídy. Podařilo se nám vybojovat krásné 5. místo. Všem patří velký dík! FLORBAL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Aprílový duben

12.05.2016 19:47
            Nebyl to apríl, ale pěkné kouzelnické představení, které bylo hned 1. dubna. Divadlo kouzel „Waldini“ po několika letech zavítalo opět mezi naše děti. Soutěžilo se, čarovalo, cvičilo, zpívalo a závěrečné tvarovací balónky byly pro každého odměnou za hodinku...

Jaro ťuká na dveře - březen

14.04.2016 15:25
Březen  v  MŠ Začal nejkrásnější jarní měsíc, ovšem sluníčko s námi stále ještě nekamarádí. Čekala nás spousta práce, proto jsme se ihned začátkem měsíce pustili do výroby kytiček pro maminky k svátku žen. Společně s krátkou básničkou jistě děti potěšily svoje maminky i...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

 

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Ve školním roce 2015 / 2016 se otevřely čtyři kroužky anglického jazyka (různé stupně pokročilosti) a kroužek ruského jazyka pro začátečníky.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

    

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.