Vážení rodiče, v současné době probíhá příprava nového školního roku. V nejbližších dnech naleznete na našem webu aktualizované údaje a informace.

 Seznam sešitů pro nový školní rok 2016/2017 

V dolní části souboru jsou listy jednotlivých tříd. Obecně platí, že na prvním stupni zajistí sešity vyučující a na druhém stupni žáci/rodiče.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Červen v základní škole

30.06.2016 21:59
Měsíc červen je měsícem zvláštním. Tedy z pohledu školáka. Písemky, zkoušení, opravování špatných známek, pokusy o vylepšení celoročního „flinkání“, ale na druhou stranu spousta zajímavých akcí, vycházek, exkurzí, leč hlavně školních výletů. Zkrátka pro žáka či žáčka je červen měsíc magický... Ta...

Požární ochrana - ocenění

30.06.2016 12:24
Žáci, kteří se v provodínské družině zapojili do výtvarné a literární soutěže – „Požární ochrana očima dětí“ slavili svůj mimořádný úspěch. Byli opět oceněni. Je potěšující, že někteří z nich získali ocenění i v rámci LIBERECKÉHO KRAJE. Ceny přijeli předat osobně zástupci Sdružení hasičů Čech,...

Školní výlety a rozloučení žáků

30.06.2016 10:14
Na konci školního roku si žáci užili své třídní výlety:  1. TŘÍDA VÝLET DOKSY  2. TŘÍDA VÝLET LOUČEŇ A ZOO CHLEBY 3. TŘÍDA HRAD LIPÝ A MUZEUM ČESKÁ LÍPA 4. A 5. TŘÍDA POBYT V JIZERSKÝCH HORÁCH 5. A 7. TŘÍDA TAJNÝ VÝLET NA STATEK 8. TŘÍDA VÝLET DOKSY 9. TŘÍDA CYKLOVÝLET MIMOŇ INDIÁNSKÁ NOC...

Indiánská noc ve stanech

28.06.2016 10:47
Poslední červnový víkend jsme strávili s provodínskou družinou ve stanech. Na indiánské nocování jsme pozvali také otrlé páťáky v čele s paní učitelkou Římánkovou a Brožovou. Děti s chutí plnily různé indiánské soutěže a nechyběly ani výtvarné aktivity (přetahování lanem, střelba z luku na Bizona,...

Česká historie očima dětí - regionální přehlídka

23.06.2016 08:28
22. června jsme navštívili s družinou ZŠ, PRAKTICKOU ŠKOLU a MŠ v České Lípě. Konala se tam již  23. regionální přehlídka prací žáků na téma Česká historie očima dětí. Tato škola je v současné době zapojena do projektu ŠIKOVNÉ RUCE aneb Řemesel se nebojíme. Výstava nás velice uchvátila....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Aprílový duben

12.05.2016 19:47
            Nebyl to apríl, ale pěkné kouzelnické představení, které bylo hned 1. dubna. Divadlo kouzel „Waldini“ po několika letech zavítalo opět mezi naše děti. Soutěžilo se, čarovalo, cvičilo, zpívalo a závěrečné tvarovací balónky byly pro každého odměnou za hodinku...

Jaro ťuká na dveře - březen

14.04.2016 15:25
Březen  v  MŠ Začal nejkrásnější jarní měsíc, ovšem sluníčko s námi stále ještě nekamarádí. Čekala nás spousta práce, proto jsme se ihned začátkem měsíce pustili do výroby kytiček pro maminky k svátku žen. Společně s krátkou básničkou jistě děti potěšily svoje maminky i...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŽAKOVSKÁ KNÍŽKA

 

3D VÝUKA

Víte, že naše škola disponuje jako první v kraji nejmodernějším 3D výukovým systémem pro výuku přírodovědných oborů?

VÝUKA JAZYKŮ

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku jazyků? Anglický jazyk vyučujeme již od mateřské školy. Ve školním roce 2015 / 2016 se otevřely čtyři kroužky anglického jazyka (různé stupně pokročilosti) a kroužek ruského jazyka pro začátečníky.

VÝUKA EKOLOGIE

Víte, že na naší škole máme rozšířenou výuku environmentální výchovy? Důraz je kladen na problematiku vztahu člověka k životnímu prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Víte, že díky nízkému počtu žáků ve třídách máme prostor k tomu respektovat jejich osobnost ?

    

VÝUKA PLAVÁNÍ

Víte, že naše škola podporuje výuku plavání od MŠ až po nejstarší žáky?

 

DOPRAVA DO ŠKOLY ZDARMA

Víte, že proplácíme žákům cestovné?

      

ZÁJMOVÁ VÝUKA

ZDE naleznete širokou paletu kroužků. Vybere si každý.